×
Cart

Ihr Warenkorb ist leer

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi.

1. Dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f DSGVO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Wszystkie dane dostępu zostaną usunięte nie później niż w ciągu siedmiu dni od zakończenia wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez strony trzecie
W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca zapewnia nam usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów przy prawidłowym przedstawianiu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na serwerach sklepu internetowego. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w ramach opisanych tutaj.

Usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów przetwarzania umów oraz przy otwieraniu rachunku klienta

Dane osobowe gromadzimy dobrowolnie, przekazując je nam w związku z zamówieniem, kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila) lub otwierając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach wymagamy danych do przetwarzania umowy, do przetwarzania kontaktu lub otwarcia rachunku klienta, a Państwo nie mogą zrealizować zamówienia i/lub otwarcia rachunku lub nie mogą wysłać kontaktu bez ich informacji. Które dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b) DSGVO do przetwarzania i przetwarzania Państwa zapytań. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta, Państwa dane będą ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić albo poprzez komunikat o możliwości kontaktu opisanej poniżej, albo poprzez funkcję przeznaczoną dla niego na koncie klienta.

3. Przesyłanie danych

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych w procesie składania zamówienia, przekazujemy dane dotyczące płatności zebrane w celu przetwarzania płatności instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz, w stosownych przypadkach, dostawcom usług płatniczych zleconym przez nas lub wybranej usłudze płatniczej. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane we własnym zakresie, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas zamawiania należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych wraz z danymi dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Do celów zamówienia i przetwarzania zamówień używamy również zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Przesyłanie lub przetwarzanie danych odbywa się w tym zakresie w oparciu o przetwarzanie zamówienia. To samo dotyczy przesyłania danych do naszych producentów lub hurtowników w przypadkach, gdy przejmują oni dla nas przesyłkę (firma zewnętrzna).

4. Pliki cookie i analiza stron internetowych

Aby uczynić odwiedzanie naszej strony atrakcyjną i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub do celów badań rynku, na różnych stronach używamy tzw. cookies. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów przy optymalnym przedstawieniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO, który dominuje w kontekście równoważenia interesów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane w urządzeniu końcowym. Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim terminalu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas trwania zapisu można zobaczyć w przeglądzie w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Dla poszczególnych przeglądarek są one dostępne pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html


Jeśli cookies nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

DoubleClick cookie jako część aplikacji Google Analytics (patrz poniżej), która umożliwia rozpoznawanie przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Informacje automatycznie generowane przez cookie o Państwa odwiedzinach na tej stronie internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Adres IP zostanie zmniejszony poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej przed transmisją w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Google będzie wykorzystywać te informacje do tworzenia raportów o aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tych stron. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Po zakończeniu korzystania z Google DoubleClick przez nas dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.
Google Double Click jest usługą Google LLC. (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Za pomocą tego linku można wyłączyć obsługę plików cookie DoubleClick. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień. Wreszcie, można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich przyjęciu lub wykluczeniu akceptacji plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle. Jeśli cookies nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
Do analizy stron internetowych wykorzystuje się Google (Universal) Analytics, usługę analizy stron internetowych Google LLC (www.google.pl). Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów przy optymalnym przedstawieniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO, który dominuje w kontekście równoważenia interesów. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takich jak pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest redukowany przed transmisją w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu mobilnym. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

5. Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Google AdWords Remarketing
Używamy Google Adwords do reklamowania tej strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google i na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzania naszej strony internetowej ustawiane jest tzw. cookie remarketingowe Google, które automatycznie umożliwia reklamę opartą na odsetkach za pomocą pseudonimowego identyfikatora cookie oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Po zakończeniu korzystania z Google AdWords Remarketing przez nas zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Wszelkie dodatkowe przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik uzgodni z Google, że jego historia przeglądania stron internetowych i aplikacji będzie powiązana z kontem Google użytkownika, a informacje z konta Google użytkownika będą wykorzystywane do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta dane użytkownika wraz z danymi Google Analytics do utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do celów międzyresortowego remarketingu urządzeń. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google AdWords Remarketing jest usługą Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Za pomocą tego linku można wyłączyć cookie do ponownego wprowadzania do obrotu. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

6. Wtyczki do portali społecznościowych

Korzystaj z wtyczek społecznościowych na Facebooku, Twitterze, Pinterest, korzystając z rozwiązania Shariff.

Na naszej stronie portale społecznościowe korzystają z serwisów społecznościowych.

Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) DSGVO, który dominuje w kontekście równoważenia interesów. W celu zwiększenia ochrony Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przyciski te nie są w pełni zintegrowane na stronie jako wtyczki, ale tylko za pomocą łącza HTML. Integracja ta gwarantuje, że przy wywołaniu strony internetowej zawierającej takie przyciski nie zostanie nawiązane żadne połączenie z serwerami dostawcy danego portalu społecznościowego.

Kliknięcie jednego z przycisków powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki i wywołanie strony odpowiedniego operatora, na której można (w razie potrzeby po wprowadzeniu danych logowania) np. nacisnąć przycisk Lubię to lub Udostępnij.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców usług na ich stronach internetowych, jak również możliwość kontaktu i odpowiednie prawa i opcje ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców usług.

https://pl-pl.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

7. Możliwości kontaktu i Twoje prawa

Jako osoba zainteresowana masz następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 DSGVO prawo do żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie w nim określonym;
 • zgodnie z art. 16 DSGVO prawo do żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas, chyba że dalsze przetwarzanie będzie miało miejsce
  - korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;
  - w celu wypełnienia zobowiązania prawnego;
  - ze względu na interes publiczny; lub
  - jest niezbędny do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim
  - użytkownik kwestionuje prawidłowość danych;
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce go usunąć;
  - dane te nie są już nam potrzebne, ale są Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  - wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • ma prawo, zgodnie z art. 20 DSGVO, do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo podali, w uporządkowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej za to osobie;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy lub w siedzibie naszej firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, korekty, blokowania lub usuwania danych lub cofnięcia jakiejkolwiek zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor ochrony danych
van-Randenborgh-Weg 4
33602 Bielefeld
0521520550

Prawo sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w ramach równowagi interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Państwa konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu. 

8. Integralność danych

Podczas procesu zamawiania, Twoje dane osobowe są przesyłane przez Internet w formie zaszyfrowanej przy użyciu SSL. Dane kart kredytowych nie są przechowywane, ale są gromadzone i przetwarzane bezpośrednio przez naszego dostawcę usług płatniczych ipayment. Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do konta klienta jest możliwy tylko po wpisaniu osobistego hasła. Zawsze należy zachować poufność informacji dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeśli komputer jest udostępniany innym osobom.

9. ChannelPilot

Ta strona korzysta z ChannelPilot, internetowego narzędzia marketingowego Channel Pilot Solutions GmbH. Stosuje się je na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f). DSGVO. ChannelPilot używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak

- Typ/wersja przeglądarki,
- Adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
- Nazwa hosta komputera (adres IP),
- Czas żądania serwera

są zazwyczaj przesyłane na serwer ChannelPilot w Niemczech i tam przechowywane. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście ChannelPilot nie jest łączony z innymi danymi ChannelPilot. Ponadto program ChannelPilot przechowuje adres IP tylko tymczasowo przez krótki okres czasu (zazwyczaj maksymalnie 24 godziny), a następnie czyni go nierozpoznawalnym. Buforyzacja jest wykonywana bez wyjątku w celu wykrycia możliwego oszustwa kliknięcia (wykrycie bota).

Na zlecenie operatora tej strony ChannelPilot wykorzysta te informacje do oceny wydajności podłączonych kanałów marketingu internetowego, takich jak idealo.de czy Google Shopping. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zabronić ChannelPilot zbierania danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z Witryny (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzania tych danych przez ChannelPilot, korzystając z opcji rezygnacji dostępnej pod następującym linkiem: www.channelpilot.de/optout. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby uniemożliwić przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w ostatnio używanej przeglądarce. Jeśli usuniesz pliki cookie z tej przeglądarki, musisz ponownie ustawić cookie opt-out.

Więcej informacji na temat prywatności ChannelPilot można znaleźć na stronie www.channelpilot.com/privacy-policy

10. Paypal

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej "PayPal"). Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pomocą PayPal, Twoje dane dotyczące płatności zostaną wysłane do PayPal. Państwa dane zostaną przekazane do PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

11. Czcionka Google Web Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że nasza witryna została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

12. Integracja filmów wideo z YouTube

(1) Filmy wideo YouTube zostały włączone do naszej oferty online, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są zintegrowane w "trybie rozszerzonej ochrony danych", tzn. żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów wideo. Dane, o których mowa w ust. 2, będą przesyłane tylko wtedy, gdy odtwarzane są filmy. Nie mamy żadnego wpływu na tę transmisję danych].

(2) Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. Jest to niezależne od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, poprzez które jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem na YouTube, musisz wylogować się przed naciśnięciem przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze informacje o swoich prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google również przetwarza Państwa dane osobowe w USA i przekazała je do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

13. Stosowanie nowej religii

Na tej stronie internetowej New Relic, usługa analizy wyników dostawcy New Relic Inc. (101 Druga ulica, piętnaste piętro, San Francisco, CA 94105). Zbierane i przechowywane są dane, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania są wykorzystywane do analizy zachowań odwiedzających i są oceniane w celu udoskonalenia i zaprojektowania naszej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, w celu ich oddzielnego podania.

Ponadto, New Relic służy jako narzędzie do pomiaru i monitorowania technicznej wydajności strony internetowej, tj. do określenia na przykład, czy strona jest dostępna i jak szybko dana strona jest wyświetlana, gdy jest dostępna. W tym celu New Relic gromadzi za pośrednictwem tej strony internetowej dane systemowe, takie jak dane systemowe dotyczące zastosowanych dodatków, czasu ich użycia, używanych przeglądarek, używanego sprzętu i oprogramowania (tzw. "dane aplikacyjne"). New Relic również ustawia w tym celu w przeglądarce jeden lub więcej plików cookie. Dane aplikacji są przechowywane na serwerach New Relic i wykorzystywane do analizy wydajności tej strony internetowej w celu porównania wydajności różnych stron internetowych. Więcej informacji na temat New Relic można znaleźć na stronie www.newrelic.com. Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dostępne na stronie https://newrelic.com/termsandconditions/privacy. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych New Relic jest zgodny z przepisami o ochronie danych "Tarczy Prywatności UE-USA". Certyfikat ten można znaleźć na stronie internetowej: https://www.privacyshield.gov.

14. Ipayment

Jeśli wybrałeś metodę płatności kartą kredytową, udostępnimy Twoje dane dotyczące płatności zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO do celów przetwarzania płatności do 1 & 1 Internet AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (zwane dalej "1 i 1"), o ile jest to konieczne do rozliczenia płatności. Więcej informacji na temat postępowania z danymi 1 i 1 z danymi osobowymi znajduje się w oświadczeniu o ochronie prywatności 1 i 1 na stronie http://www.1und1.de/Datenschutz

15. Billiger.de - Złącze sprzedaży

Nasza strona internetowa wykorzystuje na stronie potwierdzenia zamówienia graficzny piksel Solute GmbH, Zeppelinstr. 15 w 76185 Karlsruhe do śledzenia zamówień i rozliczeń dla klientów, którzy zwracają na nas uwagę na stronie billiger.de. W tym celu billiger.de przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do billiger.de. Są to: typ przeglądarki i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, nazwa hosta komputera dostępu, godzina żądania serwera i adres IP. Pliki dziennika serwera są automatycznie usuwane po 30 dniach. Graficzny piksel generuje tak zwany „URL odsyłający”. Z tego, billiger.de zbiera i przechowuje identyfikator sklepu, numery zamówień i całkowitą wartość koszyka, zwłaszcza w celach rozliczeniowych ze sklepem partnerskim.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator sklepu ma uzasadniony interes w analizowaniu informacji o złożonych zamówieniach i zamówieniach oraz wykorzystywaniu danych do optymalizacji asortymentu i wystawiania rachunków za usługi, z których korzysta. Polityka prywatności dostawcy portalu billiger.de znajduje się na stronie https://company.billiger.de/service/datenschutzunterricht/