×
Cart

Ihr Warenkorb ist leer

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Symbol „przekreślonego kosza na śmieci” oznacza

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

że jesteś prawnie zobowiązany do zbierania tych urządzeń oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. Zabronione jest wyrzucanie do odpadów domowych, takich jak kosz na odpady resztkowe lub żółty kosz. Unikaj nieprawidłowych rzutów dzięki prawidłowej utylizacji w specjalnych punktach odbioru i zwrotu.

2. Wyjmowanie baterii i lamp
Jeśli produkty zawierają baterie i akumulatory lub lampy, które można wyjąć ze starego urządzenia w sposób nieniszczący, należy je usunąć przed utylizacją i zutylizować oddzielnie jako baterie lub lampy.

3. Opcje zwrotu starych urządzeń
Właściciele starych urządzeń mogą je oddać nieodpłatnie w ramach zwrotu lub zbiórki starych urządzeń założonych i udostępnionych przez publiczne zakłady utylizacji odpadów, tak aby zapewnić prawidłową utylizację starych urządzeń. Ponadto istnieje również możliwość zwrócenia go dystrybutorom pod pewnymi warunkami. Poniższy link umożliwia wyświetlenie katalogu online punktów odbioru i zwrotu: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

Jeśli chciałbyś bezpłatnie zwrócić za naszym pośrednictwem swoje stare urządzenie elektryczne, skorzystaj z rejestracji w naszym dziale pomocy, w zakresie dalszych spraw lub oddaj stare urządzenie elektryczne naszej firmie:

Leuchtenzentrale GmbH
van Randenborgh Way 4
33602 Bielefeld

4. Prywatność
Wszystkim użytkownikom końcowym sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwracamy uwagę na to, że są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

5. Wskaźniki zbierania i odzysku
Zgodnie z dyrektywą WEEE państwa członkowskie UE są zobowiązane do zbierania danych o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i przekazywania ich do Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej BMU.